Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Hoe gaan wij om met uw privacy?

Bij het invullen van deze quickscan verzamelt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) geen persoonsgegevens. Deze zijn voor het doel van de quickscan immers niet noodzakelijk.

Alle gegevens die u invult hebben betrekking op uw organisatie. Een vraag gaat over uw rol in uw organisatie. De RDI bewaart de ingevulde gegevens voor het maken van analyses. Dat doen wij om de quickscan te verbeteren en om organisaties beter te kunnen ondersteunen bij het verhogen van hun weerbaarheid bij verstoring van telecommunicatie.

Wilt u de resultaten van de quickscan per e-mail ontvangen? Dan hebben we uw e-mailadres nodig. De RDI gebruikt uw e-mailadres alleen om u de resultaten toe te sturen en niet voor andere zaken.

Hoe gaat de RDI om met uw persoonsgegevens?

Op onze website vindt u informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.